Монголд зориулсан логистик
30 жилийн туршлагтай,
бидэнд баярлаж үнэхээр итгэхийн зорилгоор манай сайхан ойрлолыг
үзүүлэхээр батлахдаа бид нийцэхийг хуваалцах болно.
Монголд зориулсан логистик
30 жилийн туршлагтай,
бидэнд баярлаж үнэхээр итгэхийн зорилгоор манай сайхан ойрлолыг
үзүүлэхээр батлахдаа бид нийцэхийг хуваалцах болно.

Монголд зориулсан логистик үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл  

Монгол дахь газрын аялгуу, ажиллах зориулалтын компанийн эзэмшлийн болон ажиллагааны компанийн орчим

- Гадаад замын тэмдэглэл: Бидний Монголын хамтын ажиллагаатай DONME XXK-ийн гишүүн компаниар ажиллаж байна. 

 - Газрын ажиллагаа: 2 дугаар газрын ажилтнууд болон 3 турбо нисэж байна. 


Зардал болон тэмдэглэлийн зардал 

-  Гаргадагчийн агуулах оронд орчин, импортоорчоо ажилд орчих шинж чанарыг үзүүлэх 

- Бидний харилцааны харилцаа, байршил, тоног төхөөрөмжийг ашиглахаар тэмдэглэгдсэн хариуцлага үзүүлэх 

- Ирэх чиглэлийн төлөвт зориулсан оптимал маршрут үйлчилгээг хариуцлах болон төсөл үйлчилгээний хэрэглээг хамгийн сайн шинжлэх

Монголд ирэх эрсдэлийг хэрэглэх ба үйлдвэрлэсэн багтаамжийн холбоосуудыг зохицуулах.

Бидний өөрөөсөө гаргасан контейнерийг 100%-аар хэрэглэхэд, бид зардал хэмжээг илүү сайжруулах болно. 


Бидний байгуулагтай холбогдсон EAS LINE гэсэн контейнер компанийн хамтын гэрээний дагуу бид ашиглахад хүчин чадалтай үйлчилдэг контейнерийн олон тоо ашиглах боломжтой.

Монголын хүргэлтийн зорилгоор бидний өөрчлөлттэй агуулахын эзэмшлийг болон ажиллагааныг хэрэгжүүлэх

Инчхонд бид 5 контейнерийг ачаалах боломжтой агуулахыг идэвхитэй байгаа (хэрэв хэрэглэгддэг машин, ерөнхий нөөц болон ердийн зараа болон бусад нийтлэг бараа) 


Там Монгол ажилчин өөрийн хариуцлагад хамааралгүйгээр ажилладаг.

Гаргаж авч үлдэгдэл ачаалах төрөл болон хугацаа (Bulk Truck)

INC-SHD: 1 DAY 

SHD-EL: 1 DAY 

EL-ZU: 1 DAY 


INC-ZU: TOTAL 3 DAYS

Гаргаж авч үлдэгдэл ачаалах төрөл болон хугацаа (Container Truck)

INC-XGG: 3 DAYS 

XGG CC: 1 DAY 

XGG-EL: 1 DAY 

EL-ZU : 1 DAY 

ZU-ULN: 1 DAY 


INC-XGG: TOTAL 7 DAYS 

Гаргаж авч үлдэгдэл ачаалах төрөл болон хугацаа (Container Rail)

INC-XGG: 3 DAYS

XGG CC: 2 DAYS 

XGG-EL: 35 DAYS 

EL-ZU: 1 DAY 

ZU-ULN: 7 DAYS 

ULN CC: 2 DAY 


INC-XGG: TOTAL 50 DAYS 

floating-button-img